Szanowny użytkowniku! Informujemy, iż korzystając z Parafialnego Portalu Informacyjnego, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje o przysługujących Ci uprawnieniach dotyczących przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności Portalu.

Wyszukiwarka

Wizyty na stronie

Dzisiaj 2

Wszystkich 74717

Rok Liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2018

Różaniec Święty

Szerzenie pokoju na świecie.

Aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

V Synod Diecezji

V-Synod-Diecezji-Tarnowskiej

II NIEDZIELA ADWENTU 2019

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

08.12.2019

 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. /Łk 1,26-38/

 

dea3d3e207854ff1311e14350d81f536 LKażdy z czterech dogmatów maryjnych jest celebrowany w liturgicznej uroczystości. Dziś świętujemy prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, ogłoszoną uroczyście 8 grudnia 1854 roku bullą „Ineffabilis Deus” przez papieża Piusa IX.

 

Orzeczenie to wskazuje, że Maryja otrzymała od Boga wielką łaskę i została zachowana od grzechu pierworodnego. Nie jest to Jej zasługa, ale dar, który otrzymała od Boga „mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego”.

 

Wpatrując się w postać Matki Bożej Niepokalanej, prośmy Ją, aby jak najlepsza Matka wypraszała nam potrzebne łaski na drodze naszej adwentowej przemiany życia.

ROZWAŻANIA ADWENTOWE 2019

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU

07.12.2019

 

„A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza”.  /Mt 9, 36/

 

modlitwaepl.blogspotW dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa litującego się nad ludźmi, którzy „byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza”. Pan dostrzega każdego człowieka w jego indywidualnym położeniu i sytuacji. A przez litość najpełniej okazuje swoją wszechmoc. Jak zauważa papież Franciszek, „ świat dzisiaj potrzebuje miłosierdzia, współczucia i współcierpienia…”

 

Naśladowanie Jezusa sprowadza się przede wszystkim do służenia bliźnim, którzy potrzebują pomocy. Musimy zatem od Jezusa uczyć się odpowiadania na potrzeby najsłabszych i najmniejszych, czyli podejmować służbę miłości. Czy słyszymy te wołania cierpiących, chorych, zmartwionych i wątpiących.

 

Wraz z Maryją, która towarzyszy nam na drogach adwentowej wędrówki, napełniajmy nasze serca i umysły miłością , zwłaszcza w czasie Eucharystii.

ROZWAŻANIA ADWENTOWE 2019

PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU

06.12.2019

 

„Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy”.  /Mt 9, 31/

 

bractwoslowa1Trudno dziwić się radości uzdrowionych ślepców. Oto bowiem cały przepiękny świat w jednej chwili – być może po raz pierwszy w ich życiu – ukazał się ich oczom. Mogli w końcu na własne zobaczyć to, co dotychczas musiało pozostawać wyłącznie w ich wyobraźni. To trochę tak, jakby narodzili się na nowo. To owocujące cudem spotkanie z Jezusem wzbudziło w nich pragnienie pójścia w świat i dzielenia się swoją radością ze wszystkimi napotkanymi ludźmi.

 

Tymczasem my każdego dnia doświadczamy spotkania z Jezusem w Eucharystii – spotkania, które również owocuje cudem. Nie chodzi tu o jakieś spektakularne uzdrowienia, ale o cud Eucharystii – cud przemiany chleba w Ciało Chrystusa i wina w Jego Krew. Ten cud dzieje się na naszych oczach podczas każdej Eucharystii. Ale chyba jednak trochę nam on spowszedniał… Bo raczej doświadczywszy tego cudu, nie ruszamy natychmiast w świat, by głosić radość płynącą z tego cudownego spotkania. Co więcej, we własnych rodzinach czy miejscach pracy nie potrafimy dzielić się tą radością.

 

Każda Msza Święta kończy się słowami posłania: Idźcie w pokoju Chrystusa! To są słowa posłania na misje – nie do dalekich krajów, ale do tych wszystkich ludzi, pośród których żyjemy na co dzień, do tych wszystkich, którzy mają małą wiarę albo nawet całkowicie tę wiarę utracili.

ROZWAŻANIA ADWENTOWE 2019

CZWARTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU

05.12.2019

 

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”. /Mt 7, 24/

 

tarnow.gosc2W księgach Pisma Świętego możemy znaleźć mnóstwo odniesień do roztropności, a także pochwał ludzi roztropnych. Mędrzec Syracydes pisze, że szczęśliwy jest ten, kto znalazł roztropność (Syr 25, 9). Z kolei autor Księgi Przysłów podaje, że roztropny czyni wszystko z rozwagą (Prz 13, 16), wcześniej wskazując, kto jest źródłem owej roztropności: Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego – wiedza, roztropność (Prz 2, 6).

 

We fragmencie Ewangelii według św. Mateusza Jezus również pochwala roztropność, która zaowocowała tym, że ktoś, kto umiał „trafnie ocenić sytuację”, a następnie „działał z rozmysłem”, nie stracił dachu nad głową nawet wtedy, gdy szalejące nawałnice próbowały go powalić. Tak samo – powiada Syn Boży – roztropnym można nazwać tego, kto usłyszawszy Boże słowo, zaczyna wcielać je w życie.

 

Przychodząc na Eucharystię, słuchamy słowa Bożego – słowa, które kieruje do nas sam Bóg.  Wsłuchując się w słowo Boże, prośmy dobrego Ojca w niebie, by obdarzał nas roztropnością, która da nam tę odwagę kształtowania naszego życia według Jego słowa.

ROZWAŻANIA ADWENTOWE 2019

ŚRODA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU

04.12.2019

 

„Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów”. /Mt 15, 37/

 

czas-doskonalenia-duszZaproszenie na górę, na osobiste spotkanie z Panem, na „ucztę”, która jest przedsmakiem nieba, kierowane jest do każdego z nas. 

 

Przychodząc na Mszę Świętą, dostępujemy udziału w „uczcie”, którą zapowiadał prorok Izajasz, i uczestniczymy w „łamaniu chleba” niczym tłumy zebrane wokół Jezusa nad Jeziorem Galilejskim. 

 

Pan Bóg przygotowuje dla nas ucztę każdego dnia i każdego dnia zaprasza nas na spotkanie z sobą, spotkanie w szczególnej bliskości, której – gdy podchodzimy do niego z odpowiednią wiarą i należytym przygotowaniem – możemy doświadczać niemal dotykalnie. Przygotuj, Panie, nasze serca, abyśmy byli godni wziąć udział w uczcie wiecznego życia i mogli otrzymać pokarm niebieski z rąk Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie w chwale (por. Kolekta).

Polecamy

Polecamy

Polecamy