Szanowny użytkowniku! Informujemy, iż korzystając z Parafialnego Portalu Informacyjnego, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje o przysługujących Ci uprawnieniach dotyczących przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności Portalu.

Wyszukiwarka

Wizyty na stronie

Dzisiaj 83

Wszystkich 92183

Rok Liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2018

Różaniec Święty

Wyzwolenie z uzależnień

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie

V Synod Diecezji

V-Synod-Diecezji-Tarnowskiej

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 2020

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA BIBLIJNA

26.04.2020

 

„Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. /Łk 24, 13-35/

 

emaus1024Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę Mszy św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu chleba.

 

Z wiarą więc przystąpmy do uczestnictwa w Eucharystii, by słuchać słów Boga i spożywać Ciało Chrystusa, bowiem przez ofiarę eucharystyczną, sam Chrystus dołącza się do naszego życia. Idźmy z Nim i prośmy, by zawsze pozostał z nami, by nas nauczał, karmił i obdarzał błogosławieństwem Boga.

 

Dzisiaj przypada niedziela rozpoczynająca Tydzień Biblijny w Kościele w Polsce. Idąc drogami naszej codzienności, bardziej niż zwykle otwórzmy się na obecność Pana Jezusa w Piśmie Świętym oraz w Eucharystii.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA 2020

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

19.04.2020

 

«Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli» /Aklamacja/

 

1546526314Dziś – druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana niedzielą białą – od zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa, lub niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę na wyraźne życzenie Chrystusa święto Miłosierdzia Bożego. 

 

Święto to jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi. Czytamy w „Dzienniczku” św. siostry Faustyny: W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (...) Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).

 

Prośmy Jezusa miłosiernego, aby nasze serca napełnił łaskami, których potrzebujemy do pokonania naszych ludzkich lęków, oraz tymi, które pomogą nam w drodze prowadzącej do wieczności. Dziś obchodzimy także patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając bowiem Miłosierdzia Bożego, powinniśmy sami być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

OKTAWA WIELKANOCY 2020

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

13.04.2020

 

„Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”. /Mt 28, 8-15/

 

tomb finalOktawa Wielkanocy to osiem dni świętowania uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół celebruje to wydarzenie przez dłuższy okres, abyśmy mogli je dobrze przeżyć i zapisać w swoich sercach.

 

 

Słowo Boże w tych dniach będzie nam ukazywać świadków zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ich postawa ma nam pomóc w osobistym spotkaniu żywego Pana w tajemnicy Mszy Świętej.

 

Odpowiedzmy naszą modlitwą na dar nowego życia w Chrystusie. Myślą i sercem przystąpmy do ołtarza, gdzie pod osłoną chleba i wina nasz Zbawiciel jest prawdziwie obecny.

NIEDZIELA WIELKANOCNA 2020

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

12.04.2020

 

„Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”. /J 20, 1-9/

 

160701 Q3b8 obarz 54„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim w weselmy”. Pełni radości i wesela stajemy duchowo wokół Chrystusowego ołtarza, by świętować w liturgii Jego chwalebne Zmartwychwstanie.

 

To szczytowy punkt nie tylko dziejów zbawienia człowieka, ale całego wszechświata. Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani. W świętej liturgii możemy zaś nie tylko to wspominać, ale poprzez sprawowane misterium w sposób duchowy być jego uczestnikami.

 

Fakt ten zawsze winien budzić w nas radość i dawać nam siłę do wyznawania naszej wiary. Zatem doświadczywszy spotkania ze Zmartwychwstałym idźmy głosić Go swoim życiem, świadcząc o Jego miłości. Niech towarzyszy nam w tym błogosławieństwo wszechmogącego Boga.

POSIŁEK WIELKANOCNY 2020

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

12.04.2020

 

unnamed 1Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

Mt 6,31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Polecamy

Polecamy

Polecamy