Odtwarzacz

Teraz gramy:

Wyszukiwarka

Wizyty na stronie

Dzisiaj 43

Wszystkich 20492

Plan Duszpasterski

ROK LITURGICZNY 2018 NEW

Rok Liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2018

Różaniec Święty

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

V Synod Diecezji

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 2018

15 NIEDZIELA ZWYKŁA

15.07.2018

 

«Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się» [Mk 6,12]

 

15 NIEDZIELA ZWYKLADzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w tematykę powołania i posłannictwa. Jezus posyła swoich uczniów dając im konkretne zadanie do wykonania.

 

Dzisiaj Chrystus także nam powierza trudną misję. Mamy być apostołami Jego miłości. Mamy bez lęku mówić o Nim i świadczyć swoją postawą o Jego wielkości. Mamy iść do wszystkich, szczególnie do tych najbardziej potrzebujących, i zanieść im prawdziwą miłość, która ma swe źródło w Bogu.

 

Niech spotkanie z Chrystusem w Jego Słowie będzie dla nas umocnieniem i wsparciem w głoszeniu Zbawiciela wszystkim potrzebującym.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 2018

14 NIEDZIELA ZWYKŁA

08.07.2018


«Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana?» [Mk 6,2b]

 

Bliskim Jezusa wydawało się, że wiedzą o Nim wszystko. Wiedzieli przecież gdzie mieszka, z jakiej rodziny pochodzi, znali Jego rodziców, rodzeństwo. Bardziej wierzyli swojemu doświadczeniu i swojej wiedzy niż mądrości Jego słowa i Bożej mocy, którą objawił poprzez cuda.


         Czy w twoim życiu nie jest podobnie? Czy nie tak samo jak krewni Jezusa kwestionujesz działanie Boga w twoim życiu? Czy nie opierasz się wyłącznie na swojej wiedzy i na tym co ci się wydaje? Jak to jest?


      Chrześcijańska wiara polega na tym, że człowiek bardziej ufa Bogu niż sobie i temu co mu się wydaje. Poproś dziś Jezusa, by umocnił twoją wiarę i obdarzył cię łaską uwolnienia od wszelkiego niedowiarstwa.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2018

13 NIEDZIELA ZWYKŁA

01.07.2018

 

« «Nie bój się, wierz tylko!» [Mk 5, 21-43] 

 

Wakacyjny czas służy rekreacji, odpoczynku i licznym wyjazdom w ciekawe miejsca, które znajdują się na świecie.

  

My również, tak jak w każdą Niedzielę wybieramy się w podróż za Panem, gdzie podczas Eucharystii będziemy uczestnikami Jego życia, śmierci i chwalebnego zmartwychpowstania. Czy jesteśmy gotowi do pójścia za Panem, który proponuje nam dzisiaj niezwykłą podróż, która kończy się ofertą zbawienia?

 

Aby pójść za Jezusem Chrystusem, musimy tak jak Jair, z dzisiejszej Ewangelii zawierzyć mu do końca i uwierzyć w Jego Boską moc.

ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA 2018

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

29.06.2018

 

«Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół»[Mt 16,13-19]

 

Wraz z całym Kościołem oddajemy dziś cześć świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi.

 

Chociaż nie zginęli jednocześnie, Kościół obchodzi ich uroczystość w jednym dniu. Obaj nieoczekiwanie dla siebie stali się filarami Kościoła Jezusa Chrystusa. Zostali wybrani nie dla własnej chwały, ale dla chwały Boga i ze względu na nasze zbawienie. Obaj nie przestają świadczyć w Kościele o prawdziwości Ewangelii, wzywając nas do żywej wiary.

 

Dzisiejsza uroczystość jest również okazja do wdzięczności wobec Boga z a przynależność do Kościoła, którego widzialną głową jest biskup Rzymu.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 2018

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

24.06.2018

 

« Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana» [Łk 1,5-17]

 

Bóg powołuje ludzi i w dziwny sposób prowadzi ich swymi drogami. To powołanie Boże w szczególny sposób okazało się w życiu i narodzeniu Jana Chrzciciela, które dzisiaj uroczyście obchodzimy.

 

I my jesteśmy wezwani, by być świadkami Chrystusa i przygotować dla Niego drogę do ludzkich serc.

  

Sławiąc Boga za cud Jego miłości względem Jana Chrzciciela, dziękujmy Mu, że i nas wybrał, byśmy się stali uczestnikami zbawienia i świadkami Jego Syna.

Polecamy

Polecamy

Polecamy