Odtwarzacz

Teraz gramy:

Wyszukiwarka

Wizyty na stronie

Dzisiaj 37

Wszystkich 18573

Plan Duszpasterski

ROK LITURGICZNY 2018 NEW

Rok Liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2018

Różaniec Święty

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

V Synod Diecezji

NOWY ROK 2018

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

1.01.2018

 

«Gdy nadszedł dzień ósmy (...) nadano Mu imię Jezus» [Łk 2, 21a]

 

UROCZYSTOSC SWIETEJ BOZEJ RODZICIELKIDziś - w Uroczystość Świętej Bożej rodzicielki stoimy na progu

Nowego Roku. Liturgia Słowa dnia dzisiejszego ukazuje nam osobę Maryi,

którą Jezus daje nam za wzór do naśladowania.

 

Maryja jest zdumiona tym, co usłyszała i zaobserwowała wokół siebie

i Jezusa. Do betlejemskiego żłóbka przychodzą pasterze, których posyła anioł, aby zobaczyli narodzonego tam Zbawiciela. Maryja słucha opowieści pasterzy i rozważa, kim tak naprawdę jest Ten, który się narodził.

 

Ewangelia ukazuje nam, że Maryja wielbi Boga za wszystko, co dzieje się w jej życiu. Cały czas uczy się interpretować i odczytywać znaki, które pojawiają się w jej otoczeniu.

 

Zgodnie z przepisami panującymi w tamtych czasach należało obrzezać dziecko i nadać mu imię. Maryja robi to, co nakazuje Prawo. Wypełnia również polecenie Archanioła Gabriela - nazywa Dziecię imieniem Jezus. Swoją postawą reprezentuje całkowitą uległość wobec woli Bożej, która rozpoczęła się w chwili Zwiastowania, przez betlejemski żłóbek, aż po Górę Kalwarii.

 

Wsłuchaj się w natchnione Słowo, które Bóg do ciebie kieruje. Zaczerpnij również wzorce z postawy Maryi - jak wsłuchiwać się w słowa świadectwa o Bogu, który żyje i działa.

 

Pamiętaj również o tym, iż zmiana sytuacji życiowej, jaka mocą Boga dokonała się w życiu Maryi, stanie się udziałem tych, którzy otworzą się na słowo jej Syna.

 

Zawierz swoje życie Maryi, Matce Zbawiciela i poproś, aby uczyła cię słuchać i na ścieżkach twojego życia podążać za głosem jej Syna.

 

 

 

Polecamy

Polecamy

Polecamy