Odtwarzacz

Teraz gramy:

Wyszukiwarka

Wizyty na stronie

Dzisiaj 4

Wszystkich 16236

Plan Duszpasterski

ROK LITURGICZNY 2018 NEW

Rok Liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2018

Różaniec Święty

Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

V Synod Diecezji

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 2018

11 NIEDZIELA ZWYKŁA

17.06.2018


«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię» [Mk 4,26-34]

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus porównuje Królestwo Boże do nasiona wrzuconego w ziemię, z którego wyrasta kłos zboża oraz do ziarnka gorczycy, które, choć maleńkie, rozrasta się w dużą roślinę.

  

Nasionko, chociaż jest niepozorne, ma w sobie taką moc, że potrafi stać się rośliną, czasami bardzo okazałą. 

 

Taką samą siłę mają Sakramenty i Słowo Boże - na co dzień nie zauważamy efektów ich działania, ale łaska z nich płynąca kiełkuje i rozwija się w naszych sercach.

ODPUST PARAFIALNY 2018

10 NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

10.06.2018

 

«Będą patrzeć na Tego, którego przebili » [J 19,31-37]

 

Przeżywamy uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu w szczególny sposób poświęcona jest nasza parafia. Chcemy dziś zwrócić nasze oczy ku Sercu Pana Jezusa, które tak bardzo ukochało ludzi, a w zamian doznaje tyle niewdzięczności i wzgardy. Do tego zachęcił  nas odpustowy kaznodzieja ks. prałat Alfons Górowski, proboszcz parafii p.w. Św. Jakuba w Tuchowie. 

 

Niech ta uroczystość, zmobilizuje nas do przepraszania Boga za nasze grzechy, wynagradzania mu za te popełnione przez nas, ale i przez innych ludzi. Kto doświadczył ogromu Bożej miłości ten chce, aby doświadczali Jej też inni.

 

Gdy będziemy spoglądać na obraz Serca Jezusa lub na figurę – jak ta w naszym kościele – wzbudzajmy w sobie żal za grzechy i wołajmy: Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!

(FOTO w galerii)

DZIEŃ POŚWIĘCONY SERCU MARYI 2018

WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

9.06.2018

 

« A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu» [Łk 2,41-51]

 

W sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół obchodzi wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Bezpośrednią okazją do ustanowienia tego wspomnienia było poświęcenie całego rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu NMP przez papieża Piusa XII w 1942 r.

 

W uroczystości tej otrzymujemy jasny przykład i cel, do którego mamy zmierzać. Każdy chrześcijanin, na wzór Maryi, winien kształtować się w szkole Jezusa, by jego serce stawało się coraz bardziej podobne do Serca Syna Bożego.

 

Zapatrzmy się dziś w to matczyne Serce Maryi, powierzmy się Mu z ufnością i z synowskim uniżeniem wołajmy: Serce Maryi, podobne do Serca Jezusa, módl się za nami.

DZIEŃ POŚWIĘCONY SERCU JEZUSA 2018

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

8.06.2018

 

«Będą patrzeć na Tego, którego przebili » [J 19,31-37]

 

Przeżywamy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wpatrujemy się w  Serce Jezusa włócznią przebite. Warto więc zapytać się, czy my w tym Jezusowym Sercu dostrzegamy to źródło, do którego zawsze możemy przyjść i obficie czerpać ze zdrojów zbawienia? Czy my z wiarą i ufnością przybliżamy się do tego źródła, z którego wypływają zdroje Bożego miłosierdzia? 

 

A czerpiemy z tych zdrojów zbawienia zawsze wtedy, gdy świadomie korzystamy z sakramentu pokuty. Czerpiemy ze zdrojów zbawienia wtedy, gdy gorliwie bierzemy udział we Mszy św. i karmimy się Ciałem Zbawiciela, które dla nas zawisło na krzyżu.

 

Starajmy się ze wszystkich sił otwierać swoje serca na te wielkie dary. I nie ustawajmy nigdy w tym wołaniu, które dla nas grzeszników jest tak naprawdę jedynym ratunkiem i ocaleniem – Serce Jezusa, włócznią przebite – zmiłuj się nad nami!

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA 2018

ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

7.06.2018

 

Tydzień po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zgromadziliśmy się w świątyni by zakończyć Oktawę, ten szczególny czas modlitwy i dziękczynienia za dar Eucharystii. 

 

Przez udział w Ofierze Mszy świętej i procesjach wyznawaliśmy wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

 

Tradycyjnie po zakończonej procesji dzieci otrzymały specjalne  błogosławieństwo i słodycze. Zostały również poświęcone przyniesione przez wiernych wianki.

 

Polecamy

Polecamy

Polecamy